استقرار نماینده و کادر حسابداری

 

از جمله اصلی ترین خدمات مالی و حسابداری که توسط شرکت آرین تراز ارائه می‌شود، استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف سازمانی و بر حسب نیاز شرکت‌هاست.

نیروی انسانی متخصص ارزشمندترین دارایی هر مجموعه‌ای به شمار می‌رود. بخش حسابداری هر سازمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های ستادی در هر سازمان است. از این رو استقرار  کادر متخصص ومجرب در زمینه حسابداری در این بخش از سازمان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو موسسه خدمات مالی و حسابداری آرین تراز با هدف تقویت بخش حسابداری شرکت‌ها و برطرف کردن نیازهای سازمانی در این زمینه اقدام به استقرار نماینده و کادر حسابداری در شرکت‌های مختلف می‌نماید. نیر.وی متخصص بسته به نیاز شرکت‌ها و حسب درخواست کارفرمایان به صورت تمام وقت، پاره وقت و پروژه ای در شرکت‌ها مستقر خواهند شد.

خدمات موسسه در این بخش عبارتند از:

 

کارفرمایان می‌توانند از مشاوره رایگان متخصصان این موسسه در راستای استقرار کادر حسابداری متخصص و مجرب استفاده نمایند.