• خدمات اجرایی در زمینه حسابداری

با اینکه این نوع از خدمات پیچیدگی چندانی ندارند، اما نیازمند توجه، مراقبت و نظارت دائمی هستند. اجرا کنندگان این خدمات باید ضمن تسلط کامل بر اصول حسابداری از قدرت تشخیص بالایی برخوردار باشند.

اگر شما  بخواهید اجرای تمام امور حسابداری کسب و کارتان و یا بخشی از آن را برون سپاری نمائید ؛ ما در مجموعه آرین تراز می توانیم بهترین خدمات درخواستی را با اختصاص نیروی حسابدار خبره و نظارت بر آن در محل شما یا در محل موسسه برای شما فراهم آوریم.

برخی از این خدمات عبارتند از :

  • ثبت اسناد حسابداری جاری یا معوق و بایگانی آنها
  • رسیدگی و بررسی اسناد حسابداری و کنترل حسابها
  • تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه
  • انجام کلیه امور مربوط به حسابداری حقوق و دستمزد (تهیه لیست حقوق و ارسال لیست های بیمه و مالیات حقوق)
  • رفع مغایرتها و ساماندهی و بروز رسانی حسابهای معوق
  • بستن حسابها و تهیه و تنظیم صورت های مالی
  • انجام سایر خدمات حسابداری درخواستی
  • ارسال نماینده برای انجام امور اجرایی حسابداری به محل کارفرما
  • و……..